Nasi uczniowie od początku swojego pobytu w Zespole Szkół CKR w Rzemieniu uczeni są, że zasad demokracji należy przestrzegać. Przykładem realizacji postaw obywatelskich są wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W środę 19 października przedstawiciele klas udali się do sal lekcyjnych. Na przygotowanych kartach wszyscy członkowie społeczności szkolnej: uczniowie i nauczyciele oddali swój głos.

Po podliczeniu 257 głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący - Tomasz Dubiel z 4 FT

Zastępca - Dawid Kurgan z  1 BB

Skarbnik – Leonard Muniak z 4 FT

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz lokalnej społeczności w myśl słów Janusza Korczaka:

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają...,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności...

to nie tylko praca, ale i walka...

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".