Uczniowie ZSCKR w Rzemieniu wyjeżdżają na staże do Grecji i Szwecji

W najbliższy weekend, czyli już 22 maja 2021 roku, 61 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami wyjeżdża na 3-tygodniowe staże do Szwecji i Grecji w ramach programu Erasmus+. Beneficjentami są uczniowie wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Ilość przewidzianych miejsc pozwoliła, by niemal wszyscy chętni zostali zakwalifikowani. Staż w Szwecji odbywać będzie 26 uczniów w zawodzie technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii oraz Branżowej Szkoły w zawodzie mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych. Będą pracować w restauracjach, klinikach weterynaryjnych i na farmach.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przed podróżą wszyscy przejdą badania na obecność wirusa Covid-19.
Beneficjenci programu stażowego udający się do Szwecji zostaną zakwaterowani w hotelu w miejscowości Helsingborg. Atrakcją wyjazdu będzie podróż promem, a także wycieczki turystyczne po regionie.

Do Grecji, do urokliwej miejscowości Eratini, uczniowie udadzą się odpowiednio wyposażonym autokarem i zamieszkają w 3-gwiazdkowym hotelu usytuowanym 50 m od morza nad Zatoką Koryńską. Będzie on równocześnie miejscem pracy dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Pozostali uczniowie każdego dnia będą wyjeżdżać na staże do klinik weterynaryjnych i farm. Będący do dyspozycji autobus wykorzystywany będzie na wyjazdy turystyczne, w tym do nieodległej miejscowości Delfy, w której znajduje się świątynia Apollina oraz świątynia Ateny.

Umiejętności nabyte w trakcie staży zawodowych uczniowie będą mogli wykorzystywać w przyszłości wykonując swój zawód w zakładach gastronomicznych, klinikach weterynaryjnych czy własnych gospodarstwach rolnych. Te doświadczenia pozwolą im stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Niewątpliwie uczniowie nabędą większej pewności siebie i zdolności wykonywania swojego fachu. Warto podkreślić, że wspólny wyjazd pozwoli na ponowne zintegrowanie grupy, odbudowanie kontaktów i relacji rówieśniczych po długiej przerwie.
Koordynatorkami projektu są nauczyciele z naszej szkoły Jadwiga Rej-Ciepły i Beata Zorzycka.