22 września 2023 r nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
wzięli udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agroshow w Bednarach
której organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

 

7

Kliknij zdjęcie aby otworzyć galerię zdjęć.

 

Agroshow to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych,
to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę

pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin,
firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Dzięki temu mieliśmy możliwość zapoznania się z kompletną ofertą
środków produkcji i usług dla rolnictwa.
Spotkaliśmy się bezpośrednio z przedstawicielami instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Zapoznaliśmy się z produktami oferowanymi przez producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin,
producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem.

 

 

Uczestniczyliśmy w wydarzeniu, podczas którego doszło do bezpośrednich spotkań,
kontaktów, rozmów i wymiany poglądów między nami i dostawcami,
co mamy nadzieję wywoła efekt synergii i dalsze stymulowanie naszego rozwoju zawodowego
służącego podnoszeniu jakości naszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adam Strzelczyk