W sobotę, 30 września br. w  pałacu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbyła się debata pt. „Przyszłość podkarpackich lasów”. W debacie wzięli udział przedstawiciele leśników, myśliwych, stowarzyszeń, uczelni wyższych, szkół ponadpodstawowych, zakładów usług leśnych i przemysłu drzewnego. Głównym powodem debaty była troska o lasy podkarpackie.