I nadszedł czas zakończenia szwedzkiej przygody…..

Uroczysta Gala zakończenia projektu odbyła się w pięknym  budynku internatu szkoły i uczestniczyli w niej: beneficjenci projektu - 43 uczniów w zawodach : technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, dyrekcja szkoły Kazimierz Śpiewak , Bożena Słomba,  opiekunowie praktyk i koordynatorzy projektu Beata Zorzycka i Jadwiga Rej-Ciepły a także przedstawiciele organizacji przyjmującej EU Mobility Sverie  z dyrektorem  Patrycją Kozieł-Pilarek na czele.

W części oficjalnej, koordynator projektu Beata Zorzycka przypomniała najważniejsze informacje dotyczące projektu; ramy czasowe, miejsce, cele, realizację projektu oraz wielorakie akcje upowszechniania. Zebrani goście z duża przyjemnością obserwowali prezentację z realizacji staży bogatą w relacje fotograficzne. Zaproszeni uczniowie  młodszych klas , potencjalni uczestnicy kolejnych praktyk, w ramach programu Erasmus+ w latach 2021 – 2027 z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich relacji, ciekawostek, zabawnych sytuacji i dowiedzieli się o szczegółach projektu ,który będzie realizowany w Chorwacji w roku 2023.

Szczególnym punktem programu było wręczenie przez dyrektora szkoły Kazimierza Śpiewaka i przedstawicieli organizacji goszczącej dokumentu "Europass Mobilność", który jest potwierdzeniem odbytego stażu (w ramach tzw. europejskiej ścieżki kształcenia) z informacjami o wykonywanych czynnościach i zdobytych umiejętnościach w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Jest to istotne uzupełnienie już przekazanych wcześniej za pośrednictwem  organizacji pośredniczącej Certyfikatów od pracodawcy potwierdzających odbycie stażu. Wszystkie razem stanowią przydatne dokumenty na europejskim  rynku pracy.

Miłym akcentem było także przekazanie wszystkim uczestnikom drobnych prezentów okolicznościowych od organizacji EU Mobility Sverie a dyrekcji i koordynatorom życzeń i gratulacji bardzo dobrej współpracy i osiągniecia końcowego sukcesu.

Na zakończenie, przy kawie ,herbacie, słodkim poczęstunku  wszyscy wspominali swój pobyt w Szwecji i deklarowali , że chętnie chcieliby uczestniczyć w takim projekcie jeszcze raz.

Gratulujemy uczestnikom i życzymy aby ten projekt przyczynił się do spełnienia ich planów i marzeń , a szkole realizacji kolejnych udanych projektów.