Ze względu na obowiązywanie w najbliższym czasie RODO
informacji szczegółowych dla poszczególnych uczniów,
słuchaczy i absolwentów udziela sekretariat szkoły.

Harmonogram części pisemnej egzaminu

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1

M.01

D

19-06-2018

10:00

PS-PR

22

2

R.03

D

19-06-2018

10:00

PS-GE

19

3

R.09

D

19-06-2018

10:00

PS-SG

14

40

4

T.06

D

19-06-2018

10:00

26

5

M.02

D

19-06-2018

12:00

PS-SG

16

28

6

R.10

D

19-06-2018

12:00

12

7

R.11

D

19-06-2018

14:00

PS-PR

2

Harmonogram części praktycznej egzaminu

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1

R.09

D-120

26-06-2018

09:00

prD2

15

2

R.16

D-180

26-06-2018

13:00

prD2

6

28

3

T.15

D-150

26-06-2018

13:00

prD2

18

4

R.11

D-120

26-06-2018

13:00

prD2

4

5

M.01

W-120

26-06-2018

08:00
12:00
16:00

prM01

3
3
3

16

6

M.01

W-120

27-06-2018

08:00
12:00
16:00

prM01

3
2
2

7

M.02

W-120

28-06-2018

08:00
12:00
16:00

prM02

3
3
3

16

8

M.02

W-120

29-06-2018

08:00
12:00
16:00

prM02

3
2
2

9

R.10

W-120

26-06-2018


12:00

prR10

3

12

10

R.10

W-120

27-06-2018

08:00
12:00
16:00

prR10

3
3
3

11

R.03

W-180

28-06-2018

09:00

15:00

prR03

3

3

17

12

R.03

W-180

29-06-2018

09:00

15:00

prR03

3

3

13

R.03

W-180

30-06-2018

09:00

15:00

prR03

2
3

14

T.06

W-120

25-06-2018

08:00
12:00
16:00

prR10

6
6
6

27

 

15

T.06

W-120

26-06-2018

08:00
12:00
16:00

prR10

5
4