Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  • uczniowie szkoły
  • absolwenci szkoły
  • osoby uczęszczające na KKZ
  • absolwenci KKZ

Plik do pobrania...kliknij aby podrać