Nauczyciele odznaczeni medalami.

20231013 105829

W czasie uroczystej akademii przygotowanej przez młodzież
z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej
dyrektor szkoły z upoważnienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
wręczył złote medale Za Długoletnią Służbę Paniom Jadwidze Rej-Ciepły i Dorocie Kobos.
Medal ten został ustanowiony w 1938 roku a odnowiony został w 2007 roku.
Odznaczenie to zostało przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Natomiast z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka
dyrektor odznaczył Pan Zbigniewa Rybę medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Medal został nadany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
na rzecz młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Medal ten nadawany jest od 1956 roku.

Samorząd Uczniowski chcąc podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu, przygotował film,
w którym wystąpili uczniowie,dziękując nauczycielom za ich trud wkładany w nauczanie i wychowanie.
Uroczysta akademia była okazją do zaprzysiężenia na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych
oraz poznania ich zdolności artystycznych w przygotowanych przez nich
w sposób humorystyczny prezentacjach swoich zawodów.
Na zakończenie młodzież wręczyła nauczycielom symboliczne kwiaty.

Zdjęcia z uroczystości - fotogaleria.

 

.