Wycieczki dydaktyczne, zawodoznawcze są ważnym ogniwem w procesie kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów z branży gastronomicznej. Temu też służył wyjazd uczniów klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z wychowawcą Panem Krzysztofem Golba w dniu 18 maja 2023 r. do Zakładu Mleczarskiego „LACPOL” w Tarnowie.  Zakład ten jest nowoczesnym i jednym z większych zakładów mleczarskich w regionie tarnowskim. Firma Lacpol to także kontynuator ponad 85-letnich tradycji przetwórstwa mleka w Tarnowie. Wysoką pozycję na rynku zawdzięcza ciągłym innowacjom, zaawansowanej technologii oraz umiejętności odpowiadania na zróżnicowane potrzeby konsumentów.

Wizyta w mleczarni rozpoczęła się od spotkana z Panem mgr inż. Bartłomiejem Tragarzem – głównym technologiem zakładu oraz kierownikiem działu produkcji, który przedstawił historię powstania mleczarni sięgającą czasów przedwojennych oraz technologię przerobu mleka.  Pan Tragarz z pasją opowiadał o wszystkich etapach począwszy od obróbki wstępnej surowca po pakowanie wyrobu gotowego. Po słowie wstępnym uczniowie zwiedzili laboratorium oraz park maszynowy – który obejmuje proces od przyjęcia surowca, aż po finalny produkt m.in. mleko pasteryzowane, mleko w proszku, śmietanę, sery kwasowe, masło, kefir, jogurty, masło klarowane, maślankę.  Młodzież miała możliwość skorzystania z panelu degustacyjnego, w którym odbyła się ocena organoleptyczna serów białych, kefirów, jogurtów naturalnych, greckich.

Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia procesów technologicznych produkcji i sposobu pakowania gotowych wyrobów oraz poznanie nowoczesnych technologii w branży mleczarskiej. Żywa lekcja technologii gastronomicznej poszerzyła wiedzę uczniów na temat walorów odżywczych mleka i jego przetworów. Przybliżyła młodzieży edukację zawodową i wpłynęła na integrację ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

 

Link do zdjęć: Fotorelacja