W ZSCKR w Rzemieniu  zakończyły się intensywne przygotowania przed wyjazdem do Szwecji 11 nauczycieli zawodu, na szkolenie typu : „ Job shadowing- obserwacja pracy” realizowane i finansowane w ramach europejskiego programu Erasmus+. Zakwalifikowani w procesie rekrutacji do wyjazdu  nauczyciele branży rolniczej i żywieniowej odbyli przed wyjazdem  kursy  językowe oraz kulturowe . Mieli także możliwość wykorzystania  wsparcia językowego na platformie OLS „ eu academy” oferującej testy biegłości językowej , oraz różnorodne kursy języka angielskiego . Projekt nr : 2022-1-PL01-KA121-VET-000052422 dotyczy dwóch mobilności: staże zawodowe uczniów w Chorwacji, który będzie realizowany w czerwcu oraz szkolenie typu „ job shadowing” adresowany do nauczycieli i realizowany od: 01 do 05 maja 2023 r. Organizacją partnerska szkolenia dla nauczycieli jest EU Mobility Sverige, a miejscem docelowym Malmo w Szwecji.Obie mobilności dotyczą  akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Budżet na realizację tego projektu przyznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wynosi 58 709,00 €.  Nasza szkoła dbając o podnoszenie jakości kształcenia stara się, by kadra nauczycielska podnosiła nieustannie kompetencje,  a takie możliwości dają programy Erasmus+, w których uczestniczymy od lat. Cele, które chcemy tym razem osiągnąć to: rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli  poprzez nabycie praktycznych umiejętności w branżach: gastronomicznych i rolniczych  w rzeczywistych warunkach pracy w środowisku międzynarodowym . Kolejne założenie, to szukanie inspiracji dotyczących ekologicznych rozwiązań oraz innowacji technicznych i technologicznych  stosowanych w konkretnych przedsiębiorstwach związanych z branżą żywieniową, rolniczą i mechanizacji rolnictwa. Dodatkowym celem jest doskonalenie kompetencji językowych oraz zdobycie nowych umiejętności szczególnie w zakresie słownictwa branżowego. Nie bez znaczenia jest także nawiązanie kontaktów zawodowych i dzielenie się dobrymi praktykami, rozbudowanie warsztatu metodycznego poprzez obserwację  nowoczesnych metod stosowanych w Szwecji. Wreszcie uczestnicy projektu  będą mieli szansę poznać kulturę skandynawską zwiedzając w wolnych chwilach atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc odbywania szkoleń.

Życzymy uczestnikom udanego szkolenia i miłych chwil spędzonych w Szwecji . Prosimy o śledzenie relacji na Facebooku i stronie www szkoły.