23 listopada 2023 w Zespole Szkół nr 1 w Tarnobrzegu odbył się XI Regionalny Konkurs
z języka angielskiego i niemieckiego pt.Konkurs jęz. małe „Język+Zawód=Przyszłość”.

Celem konkursu jest m.in. pogłębianie wiedzy z zakresu języków obcych branżowych
oraz przygotowanie uczniów do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych ukierunkowanych zawodowo.
Uczennice naszej szkoły: Julia Maziarz (3FTL), Julia Miłoś i Kornelia Sajek (1PTL)
także wzięły w nim udział.
W części ustnej przedstawiły swoje prezentacje multimedialne w języku angielskim na tematy:

- Bali – one of the most unusual islands in the world (Julia Miłoś)
- My dream island to visit – Majorca (Kornelia Sajek)
- Tenerife – the island of dreams (Julia Maziarz).
Natomiast w części pisemnej zmierzyły się z testem sprawdzającym umiejętność
rozumienia tekstu pisanego i znajomość słownictwa branżowego.

Uczennice godnie zaprezentowały szkołę, otrzymały pamiątkowe dyplomy
i wzbogaciły się o nowe doświadczenia.

 

 

 

.