W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne z zakresu  PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP
w Mielcu. Szkolenie przeprowadził naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich pan Robert Śmist. Tematyka jaką przedstawił wykładowca to: płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności  ONW oraz nowa perspektywa na lata 2014-2020. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Technikum w zawodzie: technik rolnik i technik weterynarii oraz nauczyciele: B. Słomba, W. Niedbała, Z. Ryba. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca pozyskiwania środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników i alternatywnych źródeł dochodu.

28 marca odbyły się eliminacje szkolne do VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów klasy III i IV Technikum w zawodzie technik rolnik. W obecności Szkonej Komisji Konkursowej, której przewodniczył przedstawiciel
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Placówki Terenowej w Mielcu pan Sławomir Majka, uczniowie rozwiązywali test konkursowy złożony z 30 zadań.

Zwycięzcą etapu szkolnego, po dogrywce, okazał się uczeń Krzysztof Furdyna,który rozwiązał prawidłowo 20 zadań i 26 kwietnia w Warszawie będzie reprezentował naszą szkołę na etapie centralnym  tego konkursu.

 

17 października w naszej szkole  odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.
Konkurs został zorganizowany we współpracy z Placówką Terenową KRUS w Mielcu. 27 uczniów z klasy III i IV w zawodzie technik rolnik rozwiązywało test konkursowy składający się z 30 pytań. Po zakończonym teście pan Sławomir Majka - pracownik KRUS wygłosił prelekcję na temat  działalności KRUS, rolniczych wypadków przy pracy na terenie powiatu mieleckiego, zasad społecznego ubezpieczenia rolników, świadczeń  z tytułu ubezpieczenia rolników, ubezpieczenia rolników prowadzących działalność gospodarczą.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Wojciech Kuroń z klasy IV TR
II miejsceTomasz Strycharz z klasy IV TR
III miejsce Krzysztof Furdyna z klasy III TR
Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody: aparat fotograficzny, MP4, pamięć USB.

W dniu 04 maja 2013r. uczniowie klasy II Technikum  w zawodzie technik rolnik zapoznali się z działalnością Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Rzeszowie.

Informacje o pracy stacji, prowadzonych doświadczeniach przedstawiali dr inż. Zdzisław Kaniuczak oraz dr inż. Paweł Bereś. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje również laboratorium badań pozostałości środków ochrony roślin. Z działalnością, badaniami zapoznała  uczniów dr inż. Ewa Szpyrka.

22 listopada 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się finał XV edycji "Olimpiady wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie". W finale tej olimpiady udział wzięli uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa podkarpackiego, wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Naszą szkołę po raz kolejny reprezentował uczeń IV klasy Technikum w zawodzie technik rolnik  - Wojciech Kuroń. Do olimpiady uczeń przygotowywał się pod opieką nauczyciela Krzysztofa Salamona. Przystępując do konkursu należało wykazać się wiedzą w zakresie: przepisów prawnych dotyczących bhp w rolnictwie, podstawowych zagadnień z prawa pracy, 
działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wojtek solidnie przygotowywał się do olimpiady, analizując obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz wiele publikacji i ulotek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Podjęte działania przyniosły dobre efekty.

...1 maja 2013 roku uczniowie III klasy Technikum uczący się w zawodzie: technik ogrodnik zwiedzili Arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla. Arboretum to obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki. Uczniowie mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z zakresu gatunków i odmian roślin, o których uczyli się w szkole.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwitnące magnolie, azalie i elementy architektury ogrodowej. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili centrum Przemyśla i zjedli lody w towarzystwie Wojaka Szwejka.