28 marca odbyły się eliminacje szkolne do VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów klasy III i IV Technikum w zawodzie technik rolnik. W obecności Szkonej Komisji Konkursowej, której przewodniczył przedstawiciel
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Placówki Terenowej w Mielcu pan Sławomir Majka, uczniowie rozwiązywali test konkursowy złożony z 30 zadań.

Zwycięzcą etapu szkolnego, po dogrywce, okazał się uczeń Krzysztof Furdyna,który rozwiązał prawidłowo 20 zadań i 26 kwietnia w Warszawie będzie reprezentował naszą szkołę na etapie centralnym  tego konkursu.