W dniu 5 marca 2013 roku klasa II Technikum: zawód: technik rolnik odbyła zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z prowadzoną tu produkcją zwierzęcą, a w szczególności:
-hodowlą bydła mlecznego i opasowego,
-hodowlą owiec rasy świniarka,
-hodowlą królików, norek, tchórzofretek i jenotów,
Uczniowie obserwowali także dój krów w dojarni typu "rybia ość".

14 listopada 2012r w Rzeszowie w ramach współpracy pomiędzy Terenowym Oddziałem Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie a naszą szkołą nauczyciele naszej szkoły w osobach mgr inż. Janiny Bierzyńskiej oraz kierownika praktycznej nauki zawodu mgr inż. Adama Strzelczyka uczestniczyli w seminarium dotyczącym pozyskiwania środków finansowych przez producentów żywności wysokiej jakości z programu "Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW 2007-2013"

Szczególnie zainteresowała nas prezentacja p. Zenony Mokrzyckiej kierownika Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotycząca produktów tradycyjnych.

Temat ten jest szczególnie nam bliski ze względu na profil naszej szkoły.

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w dniu 14.11.2012r. w Krakowskim GIS DAY organizowanym przez konsorcjum czterech krakowskich uczelni wyższych
- Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego, który w tym roku był gospodarzem imprezy.

GIS DAY to święto użytkowników Systemów Informacji Geograficznej. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach i prezentacjach, które zostały poprowadzone przez nauczycieli akademickich i studentów. Bardzo interesujące okazało się zwiedzenie Muzeum Gleb oraz wystawy skał i minerałów.

Takie warsztaty to poznanie nowoczesnych technologii, które mają zastosowanie w gospodarstwach prowadzonych nowoczesnymi technologiami.

10 listopada 2012r. uczniowie klasy III i IV technikum w zawodzie technik rolnik zapoznali się z działalnością Kombinatu Rolnego sp. z o.o. w Kietrzu.
Po kombinacie oprowadzał nas i informacji udzielał p. Marcin Sikora prezes zarządu.

Zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną kombinatu działami produkcji roślinnym i zwierzęcym tudzież zakładem mechanizacji. Odwiedzone przez nas gospodarstwo rolne jest jednym z największych w Polsce. Posiada niezbędne maszyny rolnicze i ciągniki rolnicze renomowanych firm produkujących na rzecz rolnictwa.

Wyjazd był ciekawym i atrakcyjnym sposobem zdobywania informacji o najlepszych praktykach rolniczych w Polsce. Więcej informacji o kombinacie znaleźć można na stronie internetowej
pod adresem www.kombinatkietrz.com.pl oraz na kanale youtube użytkownika AGRObaborow

13 listopada 2012r. młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu uczęszczająca do technikum w zawodach technik rolnik i technik ogrodnik uczestniczyła w zajęciach praktycznych wyjazdowych do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu wchodzącej w skład Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną stacji, jej zadaniami statutowymi, prowadzonymi pracami badawczymi na rzecz polskiego rolnictwa.

Zapoznaliśmy się z działalnością ogródka meteorologicznego rejestrującego przebieg kilku czynników pogodowych na terenie gminy Przecław. Te i wiele innych wiadomości sprawiły, że nasza wiedza się poszerzyła i zapadła w naszej pamięci. Dziękujemy dyrekcji stacji i p. Adamowi Mazurowi za poświęcony czasz i przekazane wiadomości.

W dniu 23 października 2012 r. odbyło się w naszej szkole seminarium dla uczniów Technikum w zawodzie technik rolnik i technik turystyki wiejskiej pt.: "Zasady
przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego".

Szkolenie prowadził doradca rolniczy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Maciej Kriger. Celem seminarium było zapoznanie się z możliwościami wsparcia bezpośredniego oraz z zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dopłatę bezpośrednią wraz z załącznikami.

Na zakończenie szkolenia została przeprowadzona ewaluacja w formie konkursu. Uczniowie mieli za zadanie jak najszybciej wypełnić poprawnie wniosek o dopłaty bezpośrednie. Konkurs wygrał uczeń III Kl. Technikum Rolniczego Sebastian Bigda, który otrzymał nagrodę książkową. Gratulujemy zwycięzcy.