13 listopada 2012r. młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu uczęszczająca do technikum w zawodach technik rolnik i technik ogrodnik uczestniczyła w zajęciach praktycznych wyjazdowych do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu wchodzącej w skład Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną stacji, jej zadaniami statutowymi, prowadzonymi pracami badawczymi na rzecz polskiego rolnictwa.

Zapoznaliśmy się z działalnością ogródka meteorologicznego rejestrującego przebieg kilku czynników pogodowych na terenie gminy Przecław. Te i wiele innych wiadomości sprawiły, że nasza wiedza się poszerzyła i zapadła w naszej pamięci. Dziękujemy dyrekcji stacji i p. Adamowi Mazurowi za poświęcony czasz i przekazane wiadomości.