W dniu 23 października 2012 r. odbyło się w naszej szkole seminarium dla uczniów Technikum w zawodzie technik rolnik i technik turystyki wiejskiej pt.: "Zasady
przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego".

Szkolenie prowadził doradca rolniczy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Maciej Kriger. Celem seminarium było zapoznanie się z możliwościami wsparcia bezpośredniego oraz z zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dopłatę bezpośrednią wraz z załącznikami.

Na zakończenie szkolenia została przeprowadzona ewaluacja w formie konkursu. Uczniowie mieli za zadanie jak najszybciej wypełnić poprawnie wniosek o dopłaty bezpośrednie. Konkurs wygrał uczeń III Kl. Technikum Rolniczego Sebastian Bigda, który otrzymał nagrodę książkową. Gratulujemy zwycięzcy.