Uczniowie klasy IV Technikum; zawód technik rolnik w dniu 28 września zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej odbywali w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnym - Stacji Eksploatacji  Knurów w Czerminie.

Mgr inż. Andrzej Wąsala zapoznał uczniów z zakresem działalności Stacji, a także z procesem pobierania, badania, przechowywania i dystrybucji nasienia knurów. Mgr inż. Grzegorz Lejko przedstawił lokalizację i wyposażenie Pasieki Zarodowej oraz zakres prowadzonych prac.

Uczniowie zapoznali się także z prowadzoną produkcją roślinną i wielkotowarowym tuczem świń