W dniu 04 maja 2013r. uczniowie klasy II Technikum  w zawodzie technik rolnik zapoznali się z działalnością Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Rzeszowie.

Informacje o pracy stacji, prowadzonych doświadczeniach przedstawiali dr inż. Zdzisław Kaniuczak oraz dr inż. Paweł Bereś. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje również laboratorium badań pozostałości środków ochrony roślin. Z działalnością, badaniami zapoznała  uczniów dr inż. Ewa Szpyrka.