22 listopada 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się finał XV edycji "Olimpiady wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie". W finale tej olimpiady udział wzięli uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa podkarpackiego, wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Naszą szkołę po raz kolejny reprezentował uczeń IV klasy Technikum w zawodzie technik rolnik  - Wojciech Kuroń. Do olimpiady uczeń przygotowywał się pod opieką nauczyciela Krzysztofa Salamona. Przystępując do konkursu należało wykazać się wiedzą w zakresie: przepisów prawnych dotyczących bhp w rolnictwie, podstawowych zagadnień z prawa pracy, 
działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wojtek solidnie przygotowywał się do olimpiady, analizując obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz wiele publikacji i ulotek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Podjęte działania przyniosły dobre efekty.


Wojciech Kuroń bardzo dobrze rozwiązał test konkursowy i zajął II miejsce.
W nagrodę otrzymał:  puchar, dyplom, markowy tablet i słuchawki oraz inne wartościowe akcesoria i gadżety. Organizatorami Olimpiady byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
wraz z Wojewódzką Komisją d.s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Nagrody sponsorowali: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych
w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Rolnicza.