Celem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Działalność merytoryczna Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  skierowana jest na udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom w celu zwiększenia dochodów z gospodarstwa rolnego i działalności pozarolniczych oraz działania mające na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich.

Ponadto przekazujemy informację nt. innowacji technologicznych, osiągnięć nauk rolniczych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

Link do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

PODR Boguchwala

Współpracujemy z...

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Instytut Zootechniki w Krakowie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

duze logo zsckr

min rol i rozwoju wsi