loading...

ZSCKR Rzemień

Współpraca

mLegitymacja

Aktualności PODR

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

duze logo zsckr

min rol i rozwoju wsi 

 

 

Współpracujemy z...

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Instytut Zootechniki w Krakowie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu

mLegitymacja szkolna

1460x616

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

Co to takiego mLegitymacja?


mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą
przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.


To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji
mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon. mLegitymacje będą dostępne dla telefonów
z systemem Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iSO (wersja 10.3 lub nowsza). Mobilna wersja legitymacji
szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.


Czym dokładnie jest mLegitymacja?


mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.


Co z niej wyczytamy?


Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które
można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:


- imię i nazwisko ucznia;
- numer legitymacji;
- datę wydania;
- termin ważności;
- status użytkownika (uczeń);
- datę urodzenia;
- PESEL;
- adres zamieszkania;
- nazwę i adres szkoły.


Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku
„tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli
biletów. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.


Jak to działa?


mLegitymacje szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno
szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.


„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację
szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności
wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności
wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).


mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi
legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także
w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia
mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.


Co należy zrobić?

 1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu uczniów. Wniosek dostępny w sekretariacie
  uczniów i tutaj.
  2. Dodać bądź zaktualizować (jeśli nie zrobiono tego wcześniej) zdjęcie, za pomocą dziennika
  elektronicznego w programie Vulcan do profilu ucznia (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości
  354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB
  3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego
  do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica/pełnoletniego ucznia w sekretariacie uczniów).
  4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store.
  W usłudze mLegitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny
  mLegitymacji.

Fotografia do mLegitymacji

Wykonaj fotografię do mLegitymacji przy pomocy bezpłatnego kreatora!

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas wyrabiania dokumentów legitymacyjnych dla uczniów.
W związku z tym, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie nie muszą
nosić przy sobie papierowej legitymacji. Zamiast tego można posługiwać się elektronicznym
dokumentem, który wyświetla się na ekranie smartfona. Zdjęcie do mLegitymacji można
uzyskać przy pomocy Bezpłatnego Generatora. Mogą z niego skorzystać wszyscy uczniowie
uczęszczający do szkoły biorącej udział w programie mLegitymacja.
Jesteś ciekaw, jak działa Bezpłatny Generator do zdjęć? Jest to nowoczesne narzędzie,
które pozwala przygotować zdjęcia spełniające kryteria fotografii do mLegitymacji. Działanie
kreatora jest oparte na sztucznej inteligencji, która automatycznie usuwa tło ze zdjęcia, a
następnie zamienia je na białe. Oprócz tego, generator dobiera odpowiednią wagę oraz
rozmiar fotografii.


Fotografia do mLegitymacji powinna spełnić kilka wymogów. Warto pamiętać o:
● wzroku zwróconym na wprost (najlepiej patrzeć wprost do obiektywu),
● równomiernym oświetleniu twarzy,
● zamkniętych ustach,
● równo ustawionej twarzy ‒ nie można jej przechylać na boki,
● zdjęciu różnego rodzaju nakryć głowy.

Obsługa Bezpłatnego Kreatora do zdjęć nie wymaga posiadania specjalnych umiejętności,
dlatego każdy z pewnością poradzi sobie z przygotowaniem zdjęcia do mLegitymacji.

Cotrzeba zrobić, by wykonać taką fotografię?
1. Uruchom przeglądarkę internetową w swoim telefonie.
2. Wejdź na stronę Bezpłatnego Kreatora do zdjęć poprzez link
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
3. Wybierz fotografię ze swojego smartfona lub kliknij przycisk “zrób zdjęcie” w celu
wykonania nowego zdjęcia.
4. Pobierz przygotowaną fotografię.
5. Wykorzystaj ją do zdjęcia w Twojej mLegitymacji.
Wykonanie zdjęcia przy pomocy Bezpłatnego Kreatora jest znacznie łatwiejsze, niż
kiedykolwiek wcześniej, bo nie musisz nawet wychodzić z domu! Cały proces przebiega
bardzo sprawnie i nie trwa dłużej niż minutę!


Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji możesz znaleźć pod adresem:
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

mlegitymacja 2

Załączniki:

Regulamin mLegitymacja ZSCKR Rzemień

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla ucznia

Informacja o publicznej aplikacji mobilnej

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Fotografia do mLegitymacji

 

 

 

 

Celem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Działalność merytoryczna Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  skierowana jest na udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom w celu zwiększenia dochodów z gospodarstwa rolnego i działalności pozarolniczych oraz działania mające na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich.

Ponadto przekazujemy informację nt. innowacji technologicznych, osiągnięć nauk rolniczych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

Link do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

PODR Boguchwala

Aktualności - Info

Praca dla nauczycieli zawodu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu zatrudni  z dniem 01.09.2022 roku nauczycieli zawodu: - lekarza weterynarii z przygotowaniem pedagogicznym lub bez w wymiarze   1 etatu lub...

Read More ...

Lista zakwalifikowanych do internatu na rok szkolny 2022/2023

Lista zakwalifikowanych do internatu na rok szkolny 2022/2023 jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Read More ...

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w sekretariacie uczniowskim.

Read More ...

Ostatnie wpisy

ZSCKR w Rzemieniu od lat aplikuje i realizuje z sukcesem projekty europejskie. Każdego roku uczniowie biorą udział w zagranicznych stażach...

Konkurs wiedzy z przepisów ruchu drogowego kategorii T organizowany jest dla uczniów klas pierwszych, które w bieżącym roku szkolnym...

Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły   Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im....

W tak trudnym czasie, społeczność szkolna Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu chce przekazać nasze wyrazy solidarności z Ukrainą. Szczególne...

Ogłoszenia KKZ

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy  III semestru KKZ ROL.04 w dniach 15 października i 12 listopada 2021 roku (piątki) będą prowadzone...

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy KKZ ROL.04 - III semestr w soboty będą odbywać się w pracowniach gospodarstwa szkolnego.

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy KKZ ROL.04 rozpoczną się 3 września 2021 roku o godzinie 14.00 w szkole - pracownia nr. 3Planowany...

Tematy wykładów z produkcji roślinnej. Nawozy organiczneNawozy mineralneWapnowanie gleb. Stosowanie Pro-Bio-Emów.Wpływ nawożenia...

Projekty

13 grudnia w Szwecji obchodzone jest Święto Światła, którego patronką jest Św. Łucja. Tego dnia odbywają się malownicze pochody ubranych...

Piątek był dniem wyjątkowym .Pan dyrektor przyjechał do Helsingborga z wizytą. Chciał zobaczyć jak przebiega realizacja projektu i...

Nie samą pracą człowiek żyje! W Piątek na koniec pracowitego tygodnia zaplanowaliśmy aktywny relaks. Pierwszy punkt programu to...

W czwartek po pracy, grupa rolników i mechanizatorów wzięła udział w wykładzie połączonym z praktycznym pokazem maszyn rolniczych....

Aktualności PNZ

Formuła 2012 oraz Formuła 2017 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu...

Uczniowie którzy podali aktualne numery telefonów i adresy emailowe posiadają w systemie www.epkz.cke.pl swoje konta które...

Zaliczenie praktyk zawodowych 29 sierpnia 2011r. (poniedziałek) do godziny 14:00 należy dostarczyć zaświadczenia o ukończeniu praktyk...

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty kursów dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe organizowanych i...

+48 175 811 322
+48 177 748 130
zsckr@rzemien.eu
39-322 Rzemień 243

Back to top