Branżowa Szkoła I stopnia   zawód kucharz

Symbol zawodu 512001

Branża: hotelarsko - gastronomiczno - turystyczna

3 lata nauki

Szkoła przygotowuje do pracy w hotelach, restauracjach, kawiarniach oraz w stołówkach zakładowych i szkolnych.

Zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę odbywają się w kuchni Hotelu Polskiego, Karczmy Polskiej oraz kuchni

szkolnej o najwyższym standardzie.

 

W programie kształcenia bezpłatny kurs:

  1. Kurs baristy - profesjonalne parzenie kawy

  2. Kurs carvingu – rzeźbienie w owocach i warzywach

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

  1. oceny jakości surowca
  2. przechowywania żywności
  3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
  4. obsługi sprzętu gastronomicznego
  5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
  6. wydawania dań

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Kwalifikacja nr 1 (HGT.02)  Przygotowanie i wydawanie dań

800 godz.

 

 

Przedmioty zawodowe:

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy gastronomii
- język obcy zawodowy
- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- zajęcia praktyczne