W dniu 27.04.2016 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera
w Rzemieniu odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.
Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży przepisów o ruchu drogowym,
wiedzy motoryzacyjnej oraz kształtowanie partnerskich i odpowiedzialnych zachowań
wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Do eliminacji powiatowych przystąpiły trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu mieleckiego. W pierwszym etapie jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą
z zakresu przepisów drogowych rozwiązując test. Drugim etapem konkursu był przejazd
skuterem po wyznaczonym torze a w ostatnim wykazano się umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej jak co roku cieszył się zainteresowaniem
wśród młodych ludzi.

Zwycięzcą turnieju została drużyna reprezentująca Zespół Szkół CKR w Rzemieniu
w składzie:
1. Adamczyk Dawid
2. Dul Marcin
3. Łaz Mariusz
Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Zwycięski zespół będzie reprezentował Powiat Mielecki
na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Będziemy trzymać kciuki.