22 września 2016 r. w naszej szkole odbył się
Szkolny konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.


W obecności przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego
z Placówki Terenowej KRUS w Mielcu pana Stanisława Pazdro 16 uczniów
klasy III i IV w zawodzie technik rolnik uczniowie rozwiązywało test konkursowy.
Pan Stanisław Pazdro wygłosił prelekcje dotyczącą zasad ubezpieczenia społecznego
i wypadkowego rolników w KRUS oraz przedstawił najczęstsze przyczyny wypadków rolniczych
w ostatnim roku w powiecie mieleckim. Na szczęście w ostatnim roku w naszym powiecie nie zanotowano wypadków rolniczych ciężkich i śmiertelnych.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce: Grzegorz Pezda
II miejsce Paweł Ćwięka
III miejsce Kamil Ozimek

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS: tablet, odtwarzacz mp4,
pamięć USB, a pozostali uczestnicy materiały promocyjne KRUS dotyczące bezpiecznej pracy
w rolnictwie.

Zwycięzca Konkursu Grzesiek Pezda będzie reprezentował naszą szkołę na etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie.