21.04.2016 na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie odbył się finał VIII Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie w Rolnictwie.
W konkursie wystartowało 125 uczniów ze szkół rolniczych
z terenu całej Polski. Naszą szkołę reprezentował
uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik rolnik
Piotr Madej. Uzyskał bardzo dobry wynik i zajął 10 miejsce.