22 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły brali udział
w eliminacjach okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
które odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
Naszą szkołę w poszczególnych blokach reprezentowali
blok : produkcja roślinna - Piotr Bukowski
blok : produkcja zwierzęca - Piotr Madej
blok : żywienie człowieka - Klaudia Ferfecka