Celem Olimpiady, która odbyła się w tym roku pod honorowym patronatem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jest rozwijanie twórczych zainteresowań
wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia
zawodowego, wymiana doświadczeń, przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja
osiągnięć w rolnictwie.

Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się 17-18 marca 2016 roku.
Pierwszego dnia 65 laureatów wojewódzkich spotkało się w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, gdzie pisali test sprawdzający wiedzę, po czym
33 najlepszych uczestników zmierzyło się z pytaniami praktycznymi dotyczącymi budowy
maszyn rolniczych, zabiegów agrotechnicznych, rozpoznawania nasion, chorób roślin
i ich uprawy oraz z zakresu produkcji zwierzęcej. Podczas drugiego dnia Finału Krajowego
na Targach AGROTECH w Kielcach wyłoniono 10 laureatów.

Laureatem Olimpiady został nasz ubiegłoroczny absolwent Krzysztof Furdyna
(II miejsce), zaś finalistami uczniowie Sebastian Kos oraz Piotr Madej.
Nasi uczestnicy Olimpiady to młodzi rolnicy z duża wiedzą, pasją i zamiłowaniem do ziemi.

Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.