W dniu 10 marca 2016 roku uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik rolnik
brali udział w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Trzebownisku.

Zakres tematyczny obowiązujący eliminacje wojewódzkie obejmował następujące działy:
- produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa,
- ochrona środowiska i odnawialne źródła energii,
- ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie,
- zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II - Kamil Ozimek, Kamil Strycharz, Kamil
Tomaszek, klasy III - Piotr Bukowski, Paweł Ćwięka, Piotr Madej, Michał Maziarz, Krzysztof
Mika oraz klasy IV - Marcin Gawle i Sebastian Kos.
Uczniowie Sebastian Kos (IV miejsce), Piotr Madej (V miejsce) oraz nasz
absolwent Krzysztof Furdyna (I miejsce) -
student I roku UR w Lublinie
będą reprezentować województwo podkarpackie na finale krajowym Olimpiady w dniach 18-20.III.2016 r.podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej " AGROTECH" w Kielcach.
Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
Olimpiady.
Życzymy naszym uczniom kolejnych sukcesów na szczeblu krajowym w Kielcach.