Uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik rolnik :
Piotr Batko
Piotr Bukowski
Krzysztof Furdyna
uczestniczyli w XXXIII Finale Krajowym Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych.
Pierwszy dzień zmagań odbył się w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, gdzie wszyscy uczestnicy
pisali test składający się z 50 pytań.
Następnie wyłoniono 36 najlepszych, którzy przeszli do części praktycznej
na której odpowiadali na pytania związane z produkcją roślinną, zwierzęcą
i mechanizacją rolnictwa.

Finał odbył się następnego dnia na Targach Kieleckich AGROTECH.
Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się bardzo dużą wiedzą z zakresu
produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa,
ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki
Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.