W dniu 3 marca 2015r. uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik rolnik
brali udział w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się
w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Trzebownisku.

Zakres tematyczny obowiązujący podczas eliminacji wojewódzkich obejmował następujące działy:

- produkcja roślinna, produkcja zwierzęca ,mechanizacja rolnictwa
- ochrona środowiska i odnawialne źródła energii
- ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

- zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II Piotr Bukowski, Dawid Kołek i Piotr Madej oraz

klasy IV Piotr Batko, Krzysztof Furdyna i Tomasz Midura

Uczniowie Krzysztof Furdyna ( I miejsce), Piotr Batko (II miejsce)
i Piotr Bukowski ( IV miejsce)
będą reprezentować województwo podkarpackie na Finale Krajowym Olimpiady
w dniach 26 i 27 marca 2015r. podczas XXI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej
"AGROTECH" w Kielcach.
Życzymy naszym uczniom sukcesów.