Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023 / 2024

Justyna Paterak - przewodniczący Rady Rodziców

Sebastian Boicetta - z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Podraza - sekretarz Rady Rodziców