28.03.2014 uczniowie klasy I Technikum w zawodach technik rolnik i technik ogrodnik wraz z opiekunami Leszkiem Hyczko, Janem Kurganem i Robertem Wilaszkiem uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu.

Zapoznali się z działalnością stacji, metodami doświadczeń polowych, zakresem obserwacji w ogródku meteorologicznym oraz parkiem maszyn, których używa się w doświadczeniach polowych. Młodzież była zainteresowana informacjami, które przekazała pani dyrektor Maria Kozioł i kierownik ds. doświadczeń pan Adam Mazur.