W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne z zakresu PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Mielcu. Szkolenie prowadził naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich pan Robert Śmist. Tematyką szkolenia były: płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW oraz nowa perspektywa na lata 2014 - 2020. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Technikum, zawód: technik rolnik i technik weterynarii
oraz nauczyciele: B. Słomba, W. Niedbała i Z. Ryba. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca pozyskiwania środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników i alternatywnych źródeł dochodu.