W ramach współpracy realizowanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego
z Rzeszowa w piątek 11 kwietnia 2014r w Karczmie Polskiej w Mielcuodbyły się warsztaty związane z przygotowaniem tradycyjnych potraw wielkanocnych prowadzone przez tamtejszego szefa kuchni – Grzegorza Bednarczyka.

foto: Adam Strzelczyk, wszystkie prawa zastrzeżone

W przedświątecznych warsztaty z kucharzem dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu pod roboczym tytułem „Regionalne potrawy z akcentem nowoczesności” udział wzięli uczniowie 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego wraz z opiekunami.

W trakcie trwania warsztatów młodzież pod kierunkiem szefa kuchni Karczmy Polskiej przygotowała tradycyjne potrawy wielkanocne zarówno zimne jak i gorące żywo związane z rejonem powiatu mieleckiego.

Szef kuchni służył swoim wieloletnim doświadczeniem jako mistrz. Młodzież Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu miała możliwość poznania „dobrego warsztatu” Karczmy Polskiej i Hotelu Polskiego, z którymi od lat współpracuje szkoła z Rzemienia w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu.

Po zakończonych warsztatach zastawiono wielkanocny stół przygotowany przez drugą część młodzieży i zaprezentowano wykonane potrawy.

W degustacji przygotowanych potraw wielkanocnych uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego z Rzeszowa, Starosta Powiatu Mieleckiego, dyrektor Wydziału Edukacji, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież wykonująca potrawy.

Wieloletnia współpraca Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu z Hotelem Polskim i Karczmą Polską owocuje lepszym przygotowaniem młodzieży z Rzemienia do podejmowania w przyszłości pracy zawodowej. Młodzież w realnych warunkach o wysokim poziomie świadczenia usług gastronomiczno-hotelarskich realizuje program nauczania przedmiotów zawodowych w tych firmach.