W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne z zakresu nowego PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Mielcu.

Szkolenie prowadził naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich pan Robert Śmist. Tematyką szkolenia były pozyskiwanie środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem płatności bezpośrednich 2015 - 2020, płatności za zazielenianie oraz nowa perspektywa PROW na lata 2014 - 2020.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Technikum, zawód:technik rolnik i technik turystyki wiejskiej oraz nauczyciele: B. Słomba, W. Niedbała, Z. Ryba, J. Bierzyńska.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca pozyskiwania środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.