Uczniowie  kl. II Technikum zawód: technik rolnik w dniu 23 stycznia 2015 roku uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki
w Chorzelowie. W ramach zajęć zapoznali się z prowadzoną w ZZD produkcją zwierzęcą, a w szczególności:
- technologią produkcji mleka na fermie bydła mlecznego
- ekologicznym chowem mlecznego i mięsnego
- ekologicznym chowem owiec rasy świniarka
- ekologicznym otwartym  chowem świń ras zachowawczych
- fermowym i ekologicznym chowem królików
- fermową hodowlą norek, lisów i jenotów