W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne w zakresie nowego PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Mielcu. Szkolenie prowadził kierownik Stanisław Szwakop oraz p. Andrzej Lubczyński pracownik Agencji.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie technikum, zawód: technik rolnik i technik ogrodnik oraz nauczyciele: Z. Ryba, B. Słomba, W. Niedbała.

Tematyka szkolenia obejmowała rozwój gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem: premii dla młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, modernizacji gospodarstw rolnych oraz wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz rozwoju usług rolniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka pozyskiwania środków z UE, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników oraz restrukturyzacji małych gospodarstw.