28 marca rozpoczął się drugi w tym roku szkolnym
60 godzinny kurs barmański realizowany dla 12 uczniów
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu który zakończył się 6 kwietnia 2014.

Kurs jest częścią projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
„Podkarpacie stawia na zawodowców” umożliwiający zdobycie młodzieży
uczęszczającej do tegoż Zespołu dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2.

Program kursu obejmował zagadnienia niezbędne w pracy barmana-baristy
począwszy od poznania metod i technik przygotowywania napojów zimnych i gorących
poprzez obsługę sprzętu barmańskiego i baristycznego, podstawy zarządzania barem,
techniki i psychologię sprzedaży oraz zagadnienia czysto baristyczne
takie jak historia kawy i napojów od niej pochodzących, obsługę urządzeń gastronomicznych
wykorzystywanych przez baristę aż do sporządzania różnego rodzaju kaw
i napojów od kawy pochodzących

Młodzież dzięki tego typom inicjatywom poszerza swoje wiadomości
i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia w przyszłości swojej pierwszej pracy zawodowej.

To dzięki takim inicjatywom szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji
poszukiwanych na wspólnym Europejskim rynku pracy.