Rzemień, dnia 26.02.2014 r.

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia,
o wartości przekraczającej 10000zł do 14000 euro
na zakup materiałów do pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego

dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
organizowanego w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. W celu udzielenia zamówienia przeprowadzono rozeznanie cenowe.
2. W dniu 19 lutego 2014r. zaproszono do udziału w postępowaniuniżej
wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie e-mailem
formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
3. W terminie do dnia 26 lutego 2014r do godziny 10:00 otrzymano poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1

IXION s.c. Brzezinka Artur,
Machnik Wojciech

ul. Radlińska 45b
44-286 Wodzisław Śląski

2356,30

2898,25

2

Akademicka Księgarnia „Kodeks” Marzena Kostecka

87-811 Szpetal Górny,
ul. Sadowa 36

2408,26

2962,16

3

PROGRA Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 48/50
80-241 Gdańsk

2535,00

3118,05

4

Polanglo Sp. z o.o.,

ul. Szyszkowa 20,
02-285 Warszawa

2776,42

3415,00

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

dokonano wyboru oferty złożonej przez IXION s.c. Brzezinka Artur, Machnik Wojciech
ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski, która zawierała najniższą cenę.