Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu ogłasza przetarg nieograniczony
na wyposażenie pracowni anatomiczno-zootechnicznej
w ZSCKR w Rzemieniu w pomoce dydaktyczne

realizowany w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy na stronę BIP po więcej informacji.