Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
od marca 2013 r. realizuje projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
„Podkarpacie stawia na zawodowców” umożliwiający zdobycie młodzieży
uczęszczającej do tegoż Zespołu dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

Młodzież ucząca się w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
ma możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności podczas kursów i szkoleń.
Uczniowie mogą zdobyć kwalifikacje na operatora wózków jezdniowych zasilanych gazem,
nauczyć się obsługi i kierowania kombajnem zbożowym a dziewczęta uczestniczyć w kursie florystycznym.
Oprócz wspomnianych kursów młodzież ma możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B,
uczestniczyć w kursie barmańskim oraz w praktykach i płatnych stażach.

Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2.

Dotychczas dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdowe praktyki do gospodarstw agroturystycznych
w miejscowości Rudawka Rymanowska w Beskidzie Niskim gdzie młodzież przez 5 dni
poszerzała umiejętności w zawodzie technika turystyki.

Zainteresowanie wzbudziły również płatne miesięczne staże podczas których młodzież
realizowała zadania zawodowe uzupełniające i poszerzające treści i umiejętności zdobyte w szkole.
Uczniowie różnych zawodów realizowała je w najlepszych zakładach
i gospodarstwach na terenie powiatu mieleckiego.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
realizowali staż w Zakładzie Produkcyjno Handlowym Uszczelmet w Białym Borze
gdzie mogli nauczyć się obsługiwać maszyny do obróbki skrawaniem wykonując prace na linii produkcyjnej.
Uczniowie Technikum w zawodzie technik rolnik swoje zadania realizowali w wiodących gospodarstwach rolnych
na terenie powiatu mieleckiego jak również w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu.
Najliczniejsza grupa uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
realizowała cele stażu w Hotelu Polskim i Karczmie Polskiej w Mielcu
gdzie zdobyli ciekawe doświadczenie zawodowe bogate w treści związane z obsługą klienta
na sali konsumenckiej oraz w barze i ogródku, poznali pracę recepcjonisty.

Młodzież Technikum kształcąca się w zawodzie technik ogrodnik w czasie swoich staży
w Centrum Ogrodniczym Agromax w Mielcu nabyła umiejętności związane z pracą sklepie ogrodniczym
w tym z obsługą klienta, prowadzeniem firmy z wykorzystaniem komputera,
doradzaniem klientom podczas ich zakupów itp.

W okresie listopada i grudnia odbyły się w pracowniach szkoły 2 kursy dla uczniów
w tym barmański i florystyczny.
Uczestniczyło w nich po 12 osób na każdym z kursów.
Uczniowie na kursie barmańskim zdobyli nowe umiejętności w tym zapoznali się
z charakterystyką, techniką przygotowywania oraz podawania napojów zimnych i gorących
charakterystycznych dla zawodu barmana.

Podczas kursu florystycznego (bukieciarskiego) młodzież układała kompozycje
na różnego rodzaju okazje i święta zarówno z materii nieożywionej jak i żywych roślin i kwiatów.

Zdjęcia z realizacji w/w kursów oraz praktyk i staży można oglądnąć w fotogalerii internetowej szkoły
pod adresem http://zsckr.rzemien.eu