13 XII uczestnicy projektu "Staże zagraniczne szansą na sukces na krajowym i europejskim
rynku pracy"
, współfinansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER (2014-2020)
zorganizowali wraz z koordynatorami dzień hiszpański - spotkanie podsumowujące realizację
założeń projektu
i jego rezultaty.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyła cała społeczność szkoły: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie,
beneficjenci przypomnieli działania, w których uczestniczyli w ramach projektu.
W przygotowanych przez siebie prezentacjach multimedialnych, filmikach i fotorelacjach z miejsc stażu,
aktywności kulturowych, kursu języka hiszpańskiego, warsztatów i czasu wolnego podzielili się zdobytym
doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami zawodowymi i językowymi oraz wrażeniami z pobytu
w Hiszpanii
. Prowadzący uroczystość przeprowadzili wśród uczestników quiz wiedzy zawodowej
zdobytej podczas stażu oraz znajomości kultury i zabytków hiszpańskich. Uczniowie otrzymali z rąk
Dyrektora dokumenty Europass Mobilność i "Pamiętniki stażysty" w formie fotoksiążek. Beneficjenci
podziękowali za umożliwienie im nauki w tak atrakcyjny sposób i przedstawili korzyści, jakie przyniósł
im udział w projekcie.
Na zakończenie odbył się pokaz i degustacja potraw kuchni hiszpańskiej, które przygotowały uczestniczki
projektu z klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych podczas zajęć
praktycznych.

Więcej informacji na temat projektu:
https://euromind.es/portfolio_page/trainees-from-rzemien-poland-carrying-out-their-internship-in-beautiful-ubeda
https://euromind.es/portfolio_page/get-to-know-young-polish-trainees-who-came-to-ubeda-ready-to-gain-experience-in-farming-veterinary-and-gastronomy
www.zsckr.rzemien.eu (aktualności, zakładka POWER i fotogaleria);
Tygodnik "Korso";
szkolne tablice informacyjne.

 

Kliknij na link poniżej i pobierz paczkę zip
z prezentacjami uczestników projektu.

Prezentacje uczestników projektu.

 

 

.