ZSCKR w Rzemieniu zakończył realizację projektu "Staże zagraniczne szansą na sukces na krajowym
i europejskim rynku pracy
", który trwał od 01.12.2017 do 30.11.2019 roku. Projekt był współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)
w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego", sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe - akcja 1. Przyznana kwota
(357 103,59 PLN) umożliwiła sfinansowanie projektu mobilności, kursu języka hiszpańskiego,
aktywności kulturowych, przeprowadzenie zajęć przygotowawczych do wyjazdu, wypłacenie
beneficjentom kieszonkowego oraz organizację działań upowszechniających.
W projekcie uczestniczyło 38 uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik rolnik,
technik ogrodnik, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie wyjechali
na południe
Hiszpanii, do Ubedy - miasteczka leżącego w Andaluzji, w prowincji Jaen, gdzie
odbyli 3-tygodniowe staże zawodowe
w gospodarstwach rolnych, dziale utrzymania terenów zieleni
przy Ratuszu Miejskim, klinice i przychodni weterynaryjnej, zakładzie pielęgnacji małych zwierząt oraz
akładach gastronomicznych. Pierwsza grupa uczniów wyjechała na staż w listopadzie 2018, druga tura
w maju 2019 roku.
Oprócz zdobycia pierwszych doświadczeń, pogłębienia wiedzy, umiejętności,
kompetencji zawodowych w środowisku międzynarodowym
uczniowie rozwinęli swoje umiejętności
w zakresie języka angielskiego oraz uczyli się, nowego dla nich, języka hiszpańskiego, również branżowego. Po zakończeniu mobilności uczestnicy otrzymali dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty odbycia stażu
i certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego.
W chwilach wolnych od zajęć zawodowych uczestnicy poznawali historię i kulturę Andaluzji poprzez
udział w wycieczkach krajoznawczych, różnorodnych aktywnościach kulturowych i sportowych, kursie języka
hiszpańskiego, spotkaniach z rodzinami tutorów. Zwiedzili Kordobę, Malagę, Granadę i Baezę; degustowali
typowe przekąski hiszpańskie podczas Tapas Night; uczestniczyli w koncercie muzyki flamenco, rozgrywali
mecze piłki nożnej z Hiszpanami. Na warsztatach w Centrum Interpretacji Oliwy z Oliwek w Ubedzie
poznali metody uprawy i zbioru oliwek oraz produkcji oliwy, nauczyli się rozpoznawać rodzaje i jakość oliwy.
Podczas realizacji projektu szkoła współpracowała z organizacją EuroMind, która od lat działa na terenie
Andaluzji i pomaga w znalezieniu odpowiednich miejsc stażu dla uczestników projektów
unijnych, monitorowaniu przebiegu staży, zakwaterowaniu i organizacji aktywności kulturowych.
Uczestnicy naszego projektu skorzystali też z przygotowanych przez koordynatorów EuroMind
warsztatów grupowych o tematyce zawodowej, które rozwijały kreatywność, umiejętność
skutecznej negocjacji i pracy w grupie, tworzenia nowoczesnego CV. Podczas warsztatów otrzymali
cenne wskazówki na temat efektywnego funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy.
Po zakończeniu mobilności uczniowie podkreślali, że udział w projekcie był niezapomnianą przygodą,
wspaniałym doświadczeniem i przyczynił się do ich rozwoju osobistego. Teraz dzielą się
wrażeniami, zdobytą wiedzą i zachęcają młodszych kolegów do udziału w podobnych przedsięwzięciach.