11 IV odbyło się spotkanie II grupy uczestników wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii.
Dyrektor i koordynatorzy projektu przekazali uczniom i ich rodzicom niezbędne
informacje dotyczące programu pobytu, podróży, zakwaterowania, wymagań
i obowiązków uczestników w trakcie odbywania stażu, ważnych terminów/działań
przed wyjazdem i po powrocie. Uczestnicy zapoznali się z warunkami ubezpieczenia.

zapoznaj się z prezentacją z tego linku...
po pobraniu otwórz prezentację z foldera POBRANE