Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu II grupy uczniów
na staż zawodowy do Hiszpanii
w terminie 11 V - 01 VI 2019, w ramach
projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego POWER 2014-2020
, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego na zasadach programu Erasmus+,
Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Spotkanie odbędzie się 11 IV 2019 o godz. 16:40 i jest adresowane do Rodziców, Opiekunów
oraz Uczestników projektu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat:
1. podróży (transport na lotnisko, karty pokładowe, dokumenty, bagaż);
2. programu pobytu uczniów w Hiszpanii (miejsce zakwaterowania, wyżywienie, miejsce odbywania
stażu, obowiązki uczestników, program kulturowy);
3. warunków ubezpieczenia na czas podróży i pobytu uczniów w Hiszpanii;
4. ważnych terminów, regulaminów, informacji praktycznych oraz działań po zakończeniu stażu.

Podczas spotkania Uczestnicy projektu otrzymają startowy pakiet biurowy.