6 marca od godz.10.00, w ramach przygotowania do uczestnictwa
w projekcie, koordynatorzy euroMind przeprowadzą przez komunikator Skype
indywidualne rozmowy z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.
Zapraszamy zainteresowanych do sali nr 3.