30.01.2019 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do wyjazdu na staże zawodowe
w Hiszpanii (grupa II). W oparciu o kryteria Regulaminu rekrutacji do projektu "Staże zagraniczne
szansą na sukces na krajowym i europejskim rynku pracy"
została utworzona lista rankingowa
uczestników projektu.

Grupa II, termin wyjazdu: maj 2019

Klasa II Technikum w zawodzie: technik weterynarii
1. Czekaj Natalia
2. Golba Aleksandra
3. Król Magdalena
4. Sojka Emilia
5. Szarek Patrycja
6. Wieczerzak Kinga

Klasa II Technikum w zawodzie: technik rolnik
1. Kuczkowski Piotr
2. Piliński Tymoteusz
3. Pluta Przemysław
4. Stachowicz Szymon

Klasa II Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
1. Krzywonos Magdalena
2. Nicpoń Marlena
3. Nowakowska Aleksandra
4. Patyk Karolina
5. Pleban Oliwia
6. Rudzińska Wiktoria
7. Sroka Patrycja
8. Szęszoł Izabela
9. Tyksińska Patrycja
10. Mucha Jakub - rezerwowy

Szczegółowe wyniki rekrutacji dostępne są u Koordynatora projektu.

Wyżej wymienieni uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu na staże
(zajęcia kulturowo-językowe: język hiszpański, język angielski, pedagogiczne, z doradztwa
zawodowego, BHP), które odbędą się w szkole.
Uczniowie zostaną poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć.
Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa!