Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na staż zawodowy
w Hiszpanii (II grupa) odbędzie się 30 stycznia 2019 (środa)
w godz. 8:00 - 11:00.
Obecność zainteresowanych osób obowiązkowa.