erasmus1

Ogłoszenie!

Rozpoczynamy II fazę przygotowań do wyjazdu na staże  zawodowe do Szwecji. Etap ten (1 . 03 – 30.04) obejmie cykl szkoleń i kursów : językowych, kulturowych, psychologiczno-pedagogicznych, BHP i  z zakresu  doradztwa zawodowego. Szkolenia  będą prowadzone on-line oraz stacjonarnie w szkole( z zachowaniem reżimu sanitarnego) .Dotyczą wszystkich uczniów zakwalifikowanych na dwa wyjazdy (maj i wrzesień 2021) oraz tych, którzy znaleźli się na liście rezerwowej.( w sumie 51 uczniów).

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy . Każda grupa  będzie odbywać zajęcia w ustalonych przez prowadzących terminach i formie . Prosimy o śledzenie na bieżąco  informacji (platforma - Teams, dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły –zakładka Projekty(Szwecja).

Obecność na zajęciach jest dla wszystkich obowiązkowa.

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia językowe „ Everyday English” , termin: 1.03- 31.03. 2021

Szkolenie umiejętności posługiwania się j. angielskim w sytuacjach codziennych np. lotnisko, sklep, lekarz, zwiedzanie.

 

  • GRUPA I ( Technik weterynarii (12)+ Technik żywienia i usług gastronomicznych(16)

Prowadzący - Elżbieta Krukowska ,

termin i forma zajęć po konsultacji z prowadzącym (  czwartek i sobota – platforma Meet)

 

  • GRUPA II ( Technik rolnik (13)+ Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych(10)

prowadzący Beata Zorzycka, platforma Teams

termin    (  środa 16.30 – 18.00)

( sobota 10.00- 11.30)

2. Zajęcia kulturowe – wiedza dotycząca Szwecji i kultury skandynawskiej. (1.03 – 31.03)

Prowadzący : Alicja Salamon , Platforma Teams

 

  • GRUPA I ( Technik weterynarii (12)+ Technik żywienia i usług gastronomicznych(16)

Termin: poniedziałek 16.00-17.30

 

  • GRUPA II ( Technik rolnik (13)+ Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych(10)

Termin: wtorek 16.00 – 17.30

3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (między innymi: Europass CV, List aplikacyjny Europass, autoprezentacja ,mocne i słabe strony, rynek pracy.)

 

Prowadzacy: Jadwiga Rej , terminy po konsultacji z prowadzącym.

4. Zajęcia pedagogiczno- psychologiczne (1.03- 30.04), warsztaty ,których celem jest integracja grupy, tematy dot. radzenia sobie ze stresem,  szacunku dla  różnic kulturowych… – terminy i forma zostaną podane wkrótce, prowadzący Maria Zielińska

5. Zajęcia z zakresu BHP- informacje wkrótce

6. Zajęcia językowe – Język obcy zawodowy: posługiwanie się językiem na stanowisku pracy

 

  • Termin       (1 – 30.04.2021)
  • Prowadzący ( Elżbieta Krukowska – GRUPY I i II, Beata Zorzycka- GRUPY III i IV)

 

Zajęcia prowadzone będą z podziałem na 4 grupy zawodowe, osobno:

 

 

GRUPA I – Technik weterynarii

GRUPA II – Technik żywienia i usług gastronomicznych

GRUPA III- Technik rolnik

GRUPA IV - Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

7. Przygotowanie dokumentów projektowych.

Każdy z uczestników zobowiązany jest przygotować 3  dokumenty projektowe:

  • Europass CV
  • List intencyjny Europass
  • Europass Paszport językowy

W pierwszych 2 tygodniach marca  odbędą się stacjonarne zajęcia, w ramach których uczniowie z podziałem na klasy  zostaną przeszkoleni jak przygotować dokumenty obowiązujące na europejskim rynku pracy.

Harmonogram zajęć stacjonarnych w szkole:

2.03. 2021 – KL. 2 F4L , 2P4  -  godz.      8.00-9.30             – Beata Zorzycka  JOZ

godz.      9.30 – 11.00        - Jadwiga Rej- Ciepły     Dor. Zaw.

 

8.03 . 2021 – KL.2PT            -    godz .        8.00 – 9.30          - Beata Zorzycka   JOZ

godz.          9.30 – 11.00         Jadwiga Rej - Ciepły   Dor. Zaw

 

12.03. 2021 – kl. 2FT, 2LT, 3F4L, 3P4,2BB, 2BG

3P4, 2FT   -                                   godz. 8.00 – 9.30      J. Rej- Ciepły

godz. 9.30 – 11.00     B. Zorzycka

 

2BB, 2BG  -                                    godz. 9.30 – 11.00  I. Rej – Ciepły

godz. 11.00 – 12.30 B. Zorzycka

 

2LT, 3F4L –                                    godz. 8.00 – 9.30    B. Zorzycka

godz. 11.00- 12.30  J. Rej- Ciepły