W trakcie realizacji projektu: "Mobilność i wysokie kwalifikacje zawodowe przepustką do lepszej przyszłości"w ramach programu Erasmus+, uczestnicy angażowali się w różnorodny sposób , upowszechniając tym samym ideę wyjazdów stażowych za granicę . Przekazywali informację, że Wszyscy jesteśmy Europejczykami i możemy zdobywać rynki pracy w innych krajach europejskich, poznając jednocześnie ich kulturę, historię ,zwyczaje , ucząc się tolerancji dla inności jak również zdobywać wiedzę zawodową, szlifować umiejętności językowe i dbać o rozwój osobisty.

Podjęte działania:

Zorganizowanie imprez szkolnych i poza szkolnych i innych aktywności.

 

 • Dzień Św. Patryka
 • Dzień Irlandzki
 • Tradycje Bożonarodzeniowe Irlandii
 • Targi edukacyjne - wzbogacona oferta edukacyjna
 • Dni Otwarte szkoły –” Irish workshop”
 • Konkursy wiedzy o Irlandii
 • Stoiska kulinarne
 • Konkurs na reportaż z Irlandii
 • Konkurs na kostium Irlandzki
 • Książka kucharska” Irish cuisine”
 • Konkurs na najlepszą prezentację.
 • Przygotowanie foto albumu.
 • Dokumentowanie pobytu niezliczoną ilością zdjęć i filmików - wystawa
 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów dot. Irlandii (muzyka , historia, geografia, turystyka, kuchnia , tradycje i zwyczaje)
 • Przygotowywanie dekoracji okolicznościowych.
Wszystkie te aktywności zostały udokumentowane w postaci zdjęć , prezentacji, filmów, skryptów.